islami sohbet

İslami aleminin internet üzerinde buluşturan senelerin öncü sitesindesiniz. Üst kısımda bulunan giriş panelimizde hızlı ve rahat bir şekilde anında bağlantı kurabilmeniz mümkündür. İlk etapta yeni bir katılımcı iseniz, lütfen sistemin işleyiş ve gidişatı hakkında detaylı bilgi sahibi olana kadar gözlem yapınız.


islami sohbet giriş

Yaptığınız gözlemler sonucu kanal operatörlerinin nasıl bir tutum içerisinde olduklarını ve islami sohbetler edilirken ne gibi temel unsurların ön planda tutulduğunu görmüş olduğunuzu varsayarız. Bu varsayımlar üzerinden gelecekte olabilecek olumsuz durumlarda bir takım kural ihlallerinin karşılığı olarak yaptırımlar tarafınıza uygulanır. Dini sohbet odaları içerisindeki her görüş ve inanca saygılı davranmak, kırıc ve incitici sözlerin kullanımından sakınmak iyi bir Müslüman'ın yapması gereken davranışlardır.

Eş’ariyye ve Maturidiyye Mezhepleri

Eş’ariyye

Akaid konusunda Ebul Hasan Ali b. İsmail el-Eşarnin görüşlerini benimseyen Ehli sünnet mezhebine verillen isimdir.
İmam Eş’ari, Allahu tealanın ezeli sıfatları bulunduğunu kabul etmiş,inanç konularında akla değer vererek ,ayet ve hadislerin yanında akli delilleride kullanımıştır. dini bilgiler
Eş’arilik ,daha çok sapık meshep olan mu’tezile ye karşı doğmuştur.Malikilerin nerdeyse tamamı şafilerin dörtte üçü, Hanfi ve hanbelilerin çok az bir kısmı itikadda Eş’aridir.

Yazının devamı..

Posted in Genel | Yorumlar Kapalı